Sökord

Sökord är ett populärt inslag i många av Tankesports titlar och här har du en hel tidning full av dem! Sökordsfantasternas egen favorit är 36 sidor med enbart sökord.

Svårighetsgrad: 1 penna.

Utkommer med 7 nummer/år.

Tävla