• Snabb leverans
  • Handla tryggt med Klarna
  • Komplett sortiment

Rättelser

Ibland – men inte ofta – har tryckfelsnisse varit framme. Här hittar du rättelser om något blivit fel i någon av våra tidningar.

NYHETER

Det bästa från Lätta Kryss 3/2022

På sidan 61 (Drick upp nr 63) har dessvärre fel ordlista publicerats under krysset. Rätt ordlista är följande:

2. AL IN NI NY OK OS RO TA TE UV VE YR ÅL ÅR ÅS ÅT ÄN ÄR ÖL
3. ALL ALT ANA APA AVI DAM DIS DOK DUM DYR ELD GET KAL MÅL NYA ODE OND RAR RAS ROA SIK ÅAR ÅRE ÅSA ÄRR ÖAR ÖKA ÖRE
4. ARLA DALA DARR FANS FLAK IDAS KAFE KOMA KORS KROM KVAR LABB NOTA OLIK ONÅD PISK PÅLA RASA RENS SKEN SPIS STEK STÖR SVIN TINA TRAN VINA VÄRV VÄVA ÖKAS
5. AKTER APRIL DELAD ETTAN INUTI IVRIG KARAT KORUM LEKEN PARTI PINAL PRESS RETAD ROTOR RÅDET RÅTTA SKRUV SPATT SUSSA TROLL VASER VELAR ÄNDAS
6. ISRAEL KOLLIN KOLONN MÄTARE SANDAL STUPAT TURIST
7. AKROBAT ARSENIK DESAMMA PÅLAGAN RASTADE TAKSTOL TÖRNROS UTSPARK ÅRSKALV
8. GLIDBANA PLATÅSKO STRESSAD
9. DAGSVERKE KANONTORN KOLOSSALT PSALMVERS
10. LORTVATTEN TYDLIGGÖRA
11. SOLPARASOLL

Kryssa Mera Svår 4/2022

Sid 16 och 23. Här saknas tyvärr den svarta hjälprutan. Tanken var att inte ge någon svart ruta här för att göra det svårare, men texten ovanför är ju fel, den skulle ha tagits  bort. Vi ber om ursäkt för vårt misstag.

Lätta Kryss 11/2022

I Skarsgårdssöner (nr 2) har det blivit fel koordinater på en av bilderna, den översta. Där skulle det ha stått 3 E-H och inte 2 C-F.

I Pusselkross (nr 27) saknas det en bokstav, ett Ä som bokstav nr 2, i tävlingsordet. Vi kommer godkänna tävlingsord både med och utan "Ä".

Kors & Tvärs Extra 7/2022

På sidan 13 i Krisskross har tävlingsordet blivit fel. Vi ber om ursäkta för detta. Tävlingen utgår.

Lätt & lagom 10/2022

En av lösningarna till Lätt & lagom nr 8 (kryss 28) saknas på lösningssidan. Den hittas i sin helhet här.

Mästarkryss 5/2022

I Ahls kvistiga på sidan 10 fattas det en nyckel i andra raden uppifrån, tredje från höger lodrätt. Det skulle ha varit GÅR I CHILE.

I Röda tråden på sidan 16 har två nycklar fallit bort. I fjärde kolumnen från höger finns nyckeln "På indonesiskt fordon"/"Newton". Två rutor nedanför den ska det stå "Bärs till fin fest". Ytterligare två rutor till höger om den ska nyckeln "Jag kom som Caesar sa det" in.

I Rutan på sidan 31 har nyckeln till vågrätt 27 fallit bort. Den ska vara "Är det dunkelt sagda". 

Bra Korsord 10/2022

På sidan 4 kom en icke korrläst version av Lenas kryssmix in. Ett antal onödiga stavfel kom i tryck vilket vi ber om ursäkt för.

Bilden i Kronblom-krysset på sidan nio stämmer inte överens med krysset. Bilden är den rätta men krysset är det som gick i Bra Korsord nr 8. Vi beklagar felet.

Lyckokryss 6/2022

Sidan 12 Höjdaren – Tyvärr har en nyckel i Höjdaren fallit bort. Översta raden, sjätte kolumnen från vänster står det ”Var Fimbulvinteråren”. Lösningen på den ligger direkt under nyckeln (tre bokstäver) och inte som pilen vilar. Det saknas också en nyckel ovanför tidigare nämnda och där ska det vara ”Går apostlahästarna” och lösningen är den pil som pekar till vänster (sju bokstäver). 

Det står fel tävlingsdag på omslaget men rätt på kupongen i tidningen. 20 oktober är det som gäller som sista tävlingsdag. Vi beklagar misstagen.

Lätta Kryss 10/2022

I "På håret" (nr 7) har det smugit sig in en extra bokstav, ett J, i tävlingsordet som därför kan te sig obegripligt. Vi kommer godkänna tävlingsord både med och utan "J".

I "Trippelkryss" (nr 16) har det också blivit en bokstav för mycket i tävlingsordet. Vi kommer godkänna tävlingsord både med och utan avslutande bokstaven C.

Knep & Knåp Extra 3/2022

Tyvärr är inslag nr 21 & 27 identiska, vi ber om ursäkt för det.

Kryssa Mera Medium 4/2022

sidan 14-15 - Ordet som ska föras över från krysset till kryptot har blivit fel. Det korrekta ordet är LEDIG. Vi ber om ursäkt för vårt misstag.

Bra Korsord 9/2022

I Nyfiken på (handarbete) benämns vinet Egri som turkiskt, men det ska naturligtvis vara ungerskt.

I HC Nygårdhs uppslagskryss har det dessvärre blivit tokigt när Samfundet De NIO fått en extra medlem i krysset. Vi beklagar detta!

På lösningssidan har två av tävlingsorden kastats om. Tävlingsorden till kryss 28 och 32 ska byta plats.

Mästarkryss 4/2022

I Giganten har det blivit fel bild uppe till vänster i krysset. Så här ser rätt bild ut.

I "Profilen" på sidan 14 har en nyckel blivit fel. Där det i andra raden står "X:s förste" borde det stått "X:s siste".

Veckokryss 31/2022

På sidan 21 (Ett klippkort) saknas det ett hjälpord. Det borde ha varit GALET (G=1, A=7, L=14, E=10, T=5).

Krysset Special 3/2022

Sidan 45  Citatet Tyvärr saknas nyckel till rad L, den ska vara ”Höviska i flertal”. Siffrorna efter ska vara: 58, 30, 32, 22, 50, 43. Vi ber om ursäkt för misstaget.

Bildkryss från Japan 80/2022

Sid 37 - Det ska vara med två färger som på pdf:en men blev bara en färg i tidningen. Här är en korrekt sida.

Det bästa från Tankesport 2/2022

På sid 54-55 har det tyvärr knasat till sig och rutnätet till Stora korsordet råkade bli något annat. Vill du ändå lösa Stora korsordet så hittar du hela inslaget HÄR.
På sid 88 är det tyvärr en nyckel som råkat bli dold av omslaget längst ner på sidan. HÄR kan du se inslaget med all text synlig. Vi beklagar att det har blivit fel.

Lätta Kryss 8/2022

I Bella Italia på sidan 9 har det blivit fel bokstavsangivelser på bilden längst ner. I stället för 7 bokstäver ska det vara 6.

Tävla och Vinn 7/2022 

Sidan 10 - I inslaget ”Kors & tvärs” - tävling nr 6- har vi tyvärr råkat stava fel på efternamnet vi frågar efter i vågrätt 33/bildfråga 3. Artisten stavar sitt efternamn med ytterligare ett R. Vi ber om ursäkt för denna felstavning.

LyckoKryss 5/2022

I Klassikern på sidan 11 har siffrorna på femte raden nerifrån i korsordet tyvärr blivit förskjutna åt höger, vilket vi så klart beklagar. Hur det egentligen ska se ut kan du se HÄR

Kryssa Mera Lätt 3/2022

Sista tävlingsdag är tyvärr fel på kupongen i tidningen. Det är datumet som står på omslaget som gäller, så sista tävlingsdag är alltså 11/8. Vi beklagar att blivit fel inne i tidningen.

Bra Korsord Sommar 1/2022 

I krysset ”Roller” på sidan 72 har vi tyvärr råkat stava ett förnamn fel till en av bildfrågorna. Det är personen vi söker i frågan med Eddie Redmayne längst ner till vänster. Personen han spelade stavar egentligen sitt förnamn med ”ph”, men här har vi använt en stavning med ”v”. Vi beklagar att det har blivit fel. 

Sommarens Stora Kryss 2/2022 

På sidan 38 har några av raderna i krysset tyvärr ramlat bort, vilket vi beklagar. Även i lösningen på sidan 124 har det blivit fel. Du kan hitta hela krysset HÄR. Och facit till krysset är HÄR.

Tävla & Vinn 6/2022

Sidan 4-5 - I det stora bildkrysset om Lena Philipsson har fråga 3 och 4 kastas om. Svaret till fråga 3 ska stå i rutorna som hör till bild 4 och vice versa. Hoppas ni har överseende!

Kryssa Mera Svår 3/2022

Sidan 16 – Det saknas en svart hjälpruta i Bit för Bit. Den ska ligga i den högra kolumnen och på fjärde raden. Vi ber om ursäkt för vårt misstag.
Sidan 89 – Även här saknas en svart hjälpruta i Bit för Bit. Den ska ligga i den vänstra kolumnen och på sjätte raden (precis ovanför den blåa rutan).

Kryssa Mera Medium 3/2022

Sidan 22 och 32 är tyvärr likadana. Det har också angivits två olika tävlingsdagar i tidningen. Den korrekta ät 8/11. Vi ber om ursäkt för felen.

Nybörjarkryss 7/2022

I krysset Vet du vad (nr 31) saknas det en grå ruta till tävlingsordet. Där skulle det ha varit bokstaven "S" som andra bokstav i tävlingsordet. Vi godkänner tävlingsord både med och utan "S".

Knep & Knåp Extra 2/2022

Sidan 75 - Tyvärr har lösningen publicerats, vi ber om ursäkt för det.

Mästarkryss 3/2022

I Historiskt på sidan 11 har ett fel insmugit sig i den andra nyckeln under bilden. "Verk av X1 påbörjat 1697" ska vara "Verk av X2 påbörjat 1697."

I Röda tråden på sidan 16 har en bokstav på femte raden nerifrån, ungefär i mitten, blivit fel i nyckeln. Det ska vara "Det kan vara dödande", inte ett "den" i början.

I Bildsjuan på sidan 29, rätt långt ner till höger, skall nyckeln "Bakteriefri" i stället vara "Full av bakterier" för att lösningen ska bli rätt.

Unicorn Pysselbok 14/2022

Klistermärkena som hör till sudokuna har blivit fel. Här har vi lagt upp nya sudokun som passar till klistermärkena här:  Sid 9, sid 33 och sid 69.

Vi beklagar att det har blivit fel.

Kors & Tvärs Extra 4/2022

Sidan 6, Krypto. Dessvärre har bilden råkat hamna lite över några rutor och siffrorna har delvis försvunnit, här finns en korrekt version- sid 6. Vi plockar bort denna tävling och vi beklagar felet. 

Tävla & Vinn nr 3 och 4/2022

Tyvärr har lösningarna fallit bort på en del inslag i dessa tidningar. Här hittar du dem som saknas under lösningar här på sajten. Vi beklagar! Sid 24 i nr 3, sid 24 och sid 28 i nr 4.

LyckoKryss 4/2022           

Sidan 16-17, Mästarkryss. Dessvärre saknas både bokstaven W och Z. Vi ber om ursäkt för att det har blivit fel.

Lätt & lagom 6/2022

I Lilla lätta (nr 24) saknas ett hjälpord. Det skulle ha varit ITU (I=10, T=12, U=17).

Tävla och Vinn 5/2022

Tyvärr har det blivit svårt att lösa korsordet Sköna maj på sidan 18-19, eftersom numreringen av bilderna blivit felaktig.  

Vi beklagar detta! Så här ska det vara (ni får även lösningsorden, eftersom det blev så krångligt.

Bild numrerad 3 = vågrätt 20 = Mayday

Bild numerrad 2 = lodrätt 39 = lövmånad

Bild numrerad 1 = lodrätt 59 = Jupiter

Bild numrerad 4 = lodrätt 62 = Jarvis

Krysset Special 1/2022

Sidan 13 och 41 - I ordpusslen på dessa sidor har tävlingsorden råkat få varsin extra bokstav. På sidan 13 är det ett O och på sidan 41 är det ett Å som felaktigt blivit blåmarkerade. Vi beklagar detta, men godkänner självklart tävlingsorden såväl med som utan extrabokstäverna.

Sidan 17 – Musikminnet 1952 – här frågar vi efter nonsensorden som Snoddas sjunger i sin landsplåga från detta år. Här vill vi förtydliga att det finns många olika varianter på stavningar, men vi valde den stavning som Snoddas bandyklubb hade på omslaget till en skiva som gavs ut i samband med klubbens 75-årsjubileum 1970.

Kryssa Mera Svår 1/2022

Sidan 17 -  Pilarna i de gula rutorna har hamnat åt fel håll. De ska peka nedåt och också ligga i rutan nedanför. Vi ber om ursäkt för vårt misstag.

Lätt & lagom 5/2022
Dessvärre har fel lösningssidor publicerats. Här hittar du rätt lösningssidor till nr 3.

I Lilla lätta (nr 24) saknas ett hjälpord. Det skulle ha varit OSED (O=12, S=18, E=3, D=16).

Lycko-Kryss 3/2022

Sidan 11 - Nyckeln till lodrätt 5 har blivit fel. Den ska vara: Alexandre Dumas d.ä. har skrivit romanen ”Den …tulpanen”. Vi ber om ursäkt för vårt misstag.

Knep & Knåp 4/2022

I inslag 32 - sidan 32 har det blivit fel på tävlingsordet och den nedersta blå rutan ska bort. Bägge svaren går dock att tävla med. Vi ber om ursäkt för felet.

Krysset 4/2022

I inslaget "10 frågor om musik" på sid 8-9 har dessvärre fråga nr 6 fallit bort. Den frågan lyder: 

6. Enligt vem ska Karl XII ha sagt: ”Detta ska hädanefter bliva min musik” när han vid landstigningen på Själland 1700 hörde kulorna vina runt öronen? 
En utskriftsvänlig pdf med det korrigerade krysset hittar du HÄR.

Bra Korsord 5/2022  
I Snillekrysset på sidan 26 har en nyckelruta hamnat fel. Nyckeln "Friska viljor" till vänster om bilden på mannen ska stå en ruta till höger. Svaret på "Jobbar tvåårigt" blir då tre bokstäver långt och den lodräta nyckeln "Aspiditrafolk" får även den sin rätta längd.".

Nybörjarkryss 5/2022  

Sista dag att tävla har blivit fel på omslaget och på kupongen i tidningen. Sista tävlingsdag för nr 5 är 12 maj och inget annat. Vi beklagar att det har blivit fel.

I krysset Vet du vad (nr 31) har den första bokstaven i tävlingsordet hamnat bakom ett gult bildord. Den bokstaven skulle vara ett "L". Vi godkänner tävlingsord både med och utan "L".

Lycko-Kryss 2/2022  

På sidan 10 i krysset "Curlare" har det råkat falla bort en linje i en nyckelruta. I tredje kolumnen från vänster, sjunde raden nerifrån, ska det ligga en vågrät linje under ordet "Angrepp". Den nyckeln går ut vågräta det vågräta ordet till höger. Till det lodräta ordet nedanför rutan är det "Det tydligt avgränsade landet" som är nyckeln. Vi beklagar missen.

Nybörjarkryss 4/2022   

Dessvärre har fel lösningssida publicerats. Här hittar du lösningarna till Nybörjarkryss 2.

Det står två olika tävlingsdatum i tidningen. Det som gäller som sista datum att skicka in är 14/4.

I kryss nr 31 (Vet du vad) har det blivit tokigt med de grå rutorna och därför gäller svaret på fråga 6 som tävlingsord.

Mästarkryss 2/2022

I Jerrys tankenötter (sida 21) saknas det en nyckel under bilden till ett trebokstavsord. Där skulle det stå GREKÖ.
De flesta lösare har väl redan märkt det, men svaret i Dubbelkryss (sidan 32blir bara författarens efternamn. Någon titel får inte plats.

Krypto för alla 1/2022   

Tyvärr saknas det kryptosifforr på sid 8, 27 och 29 i tidningen. Här finns korrekta sidor - pdf sid 8, pdf sid 27 och pdf sid 29. Vi ber om ursäkt för felet. 

Lätta Kryss 3/2022   

På sidan 34 står det fel tävlingsdatum. Det ska vara 7/4 som gäller som sista tävlingsdag, precis som det står på omslaget.

Buslätta 2 & 3/2022

Tyvärr har tävlingsnumren blivit delvis fel i dessa två tidningar, vi ber om ursäkt!  

Alla tävlingsnummer stämmer utom:

Krisskrosset på sidan 12 ska ha tävlingsnummer 9

Kryptot på sidan 13 ska ha tävlingsnummer 10

Sökordet på sidan 16 ska ha tävlingsnummer 12