• Fri frakt: 1 - 3 dagars leverans
  • Handla tryggt med Klarna
  • Komplett sortiment

Rättelser

Ibland – men inte ofta – har tryckfelsnisse varit framme. Här hittar du rättelser om något blivit fel i någon av våra tidningar.

NYHETER

LyckoKryss 5/2022

I Klassikern på sidan 11 har siffrorna på femte raden nerifrån i korsordet tyvärr blivit förskjutna åt höger, vilket vi så klart beklagar. Hur det egentligen ska se ut kan du se HÄR

Kryssa Mera Lätt 3/2022

Sista tävlingsdag är tyvärr fel på kupongen i tidningen. Det är datumet som står på omslaget som gäller, så sista tävlingsdag är alltså 11/8. Vi beklagar att blivit fel inne i tidningen.

Bra Korsord Sommar 1/2022 

I krysset ”Roller” på sidan 72 har vi tyvärr råkat stava ett förnamn fel till en av bildfrågorna. Det är personen vi söker i frågan med Eddie Redmayne längst ner till vänster. Personen han spelade stavar egentligen sitt förnamn med ”ph”, men här har vi använt en stavning med ”v”. Vi beklagar att det har blivit fel. 

Sommarens Stora Kryss 2/2022 

På sidan 38 har några av raderna i krysset tyvärr ramlat bort, vilket vi beklagar. Även i lösningen på sidan 124 har det blivit fel. Du kan hitta hela krysset HÄR. Och facit till krysset är HÄR.

Tävla & Vinn 6/2022

Sidan 4-5 - I det stora bildkrysset om Lena Philipsson har fråga 3 och 4 kastas om. Svaret till fråga 3 ska stå i rutorna som hör till bild 4 och vice versa. Hoppas ni har överseende!

Kryssa Mera Svår 3/2022

Sidan 16 – Det saknas en svart hjälpruta i Bit för Bit. Den ska ligga i den högra kolumnen och på fjärde raden. Vi ber om ursäkt för vårt misstag.
Sidan 89 – Även här saknas en svart hjälpruta i Bit för Bit. Den ska ligga i den vänstra kolumnen och på sjätte raden (precis ovanför den blåa rutan).

Kryssa Mera Medium 3/2022

Sidan 22 och 32 är tyvärr likadana. Det har också angivits två olika tävlingsdagar i tidningen. Den korrekta ät 8/11. Vi ber om ursäkt för felen.

Nybörjarkryss 7/2022

I krysset Vet du vad (nr 31) saknas det en grå ruta till tävlingsordet. Där skulle det ha varit bokstaven "S" som andra bokstav i tävlingsordet. Vi godkänner tävlingsord både med och utan "S".

Knep & Knåp Extra 2/2022

Sidan 75 - Tyvärr har lösningen publicerats, vi ber om ursäkt för det.

Mästarkryss 3/2022

I Historiskt på sidan 11 har ett fel insmugit sig i den andra nyckeln under bilden. "Verk av X1 påbörjat 1697" ska vara "Verk av X2 påbörjat 1697."

I Röda tråden på sidan 16 har en bokstav på femte raden nerifrån, ungefär i mitten, blivit fel i nyckeln. Det ska vara "Det kan vara dödande", inte ett "den" i början.

I Bildsjuan på sidan 29, rätt långt ner till höger, skall nyckeln "Bakteriefri" i stället vara "Full av bakterier" för att lösningen ska bli rätt.

Unicorn Pysselbok 14/2022

Klistermärkena som hör till sudokuna har blivit fel. Här har vi lagt upp nya sudokun som passar till klistermärkena här:  Sid 9, sid 33 och sid 69.

Vi beklagar att det har blivit fel.

Kors & Tvärs Extra 4/2022

Sidan 6, Krypto. Dessvärre har bilden råkat hamna lite över några rutor och siffrorna har delvis försvunnit, här finns en korrekt version- sid 6. Vi plockar bort denna tävling och vi beklagar felet. 

Tävla & Vinn nr 3 och 4/2022

Tyvärr har lösningarna fallit bort på en del inslag i dessa tidningar. Här hittar du dem som saknas under lösningar här på sajten. Vi beklagar! Sid 24 i nr 3, sid 24 och sid 28 i nr 4.

LyckoKryss 4/2022           

Sidan 16-17, Mästarkryss. Dessvärre saknas både bokstaven W och Z. Vi ber om ursäkt för att det har blivit fel.

Lätt & lagom 6/2022

I Lilla lätta (nr 24) saknas ett hjälpord. Det skulle ha varit ITU (I=10, T=12, U=17).

Tävla och Vinn 5/2022

Tyvärr har det blivit svårt att lösa korsordet Sköna maj på sidan 18-19, eftersom numreringen av bilderna blivit felaktig.  

Vi beklagar detta! Så här ska det vara (ni får även lösningsorden, eftersom det blev så krångligt.

Bild numrerad 3 = vågrätt 20 = Mayday

Bild numerrad 2 = lodrätt 39 = lövmånad

Bild numrerad 1 = lodrätt 59 = Jupiter

Bild numrerad 4 = lodrätt 62 = Jarvis

Krysset Special 1/2022

Sidan 13 och 41 - I ordpusslen på dessa sidor har tävlingsorden råkat få varsin extra bokstav. På sidan 13 är det ett O och på sidan 41 är det ett Å som felaktigt blivit blåmarkerade. Vi beklagar detta, men godkänner självklart tävlingsorden såväl med som utan extrabokstäverna.

Sidan 17 – Musikminnet 1952 – här frågar vi efter nonsensorden som Snoddas sjunger i sin landsplåga från detta år. Här vill vi förtydliga att det finns många olika varianter på stavningar, men vi valde den stavning som Snoddas bandyklubb hade på omslaget till en skiva som gavs ut i samband med klubbens 75-årsjubileum 1970.

Kryssa Mera Svår 1/2022

Sidan 17 -  Pilarna i de gula rutorna har hamnat åt fel håll. De ska peka nedåt och också ligga i rutan nedanför. Vi ber om ursäkt för vårt misstag.

Lätt & lagom 5/2022
Dessvärre har fel lösningssidor publicerats. Här hittar du rätt lösningssidor till nr 3.

I Lilla lätta (nr 24) saknas ett hjälpord. Det skulle ha varit OSED (O=12, S=18, E=3, D=16).

Lycko-Kryss 3/2022

Sidan 11 - Nyckeln till lodrätt 5 har blivit fel. Den ska vara: Alexandre Dumas d.ä. har skrivit romanen ”Den …tulpanen”. Vi ber om ursäkt för vårt misstag.

Knep & Knåp 4/2022

I inslag 32 - sidan 32 har det blivit fel på tävlingsordet och den nedersta blå rutan ska bort. Bägge svaren går dock att tävla med. Vi ber om ursäkt för felet.

Krysset 4/2022

I inslaget "10 frågor om musik" på sid 8-9 har dessvärre fråga nr 6 fallit bort. Den frågan lyder: 

6. Enligt vem ska Karl XII ha sagt: ”Detta ska hädanefter bliva min musik” när han vid landstigningen på Själland 1700 hörde kulorna vina runt öronen? 
En utskriftsvänlig pdf med det korrigerade krysset hittar du HÄR.

Bra Korsord 5/2022  
I Snillekrysset på sidan 26 har en nyckelruta hamnat fel. Nyckeln "Friska viljor" till vänster om bilden på mannen ska stå en ruta till höger. Svaret på "Jobbar tvåårigt" blir då tre bokstäver långt och den lodräta nyckeln "Aspiditrafolk" får även den sin rätta längd.".

Nybörjarkryss 5/2022  

Sista dag att tävla har blivit fel på omslaget och på kupongen i tidningen. Sista tävlingsdag för nr 5 är 12 maj och inget annat. Vi beklagar att det har blivit fel.

I krysset Vet du vad (nr 31) har den första bokstaven i tävlingsordet hamnat bakom ett gult bildord. Den bokstaven skulle vara ett "L". Vi godkänner tävlingsord både med och utan "L".

Lycko-Kryss 2/2022  

På sidan 10 i krysset "Curlare" har det råkat falla bort en linje i en nyckelruta. I tredje kolumnen från vänster, sjunde raden nerifrån, ska det ligga en vågrät linje under ordet "Angrepp". Den nyckeln går ut vågräta det vågräta ordet till höger. Till det lodräta ordet nedanför rutan är det "Det tydligt avgränsade landet" som är nyckeln. Vi beklagar missen.

Nybörjarkryss 4/2022   

Dessvärre har fel lösningssida publicerats. Här hittar du lösningarna till Nybörjarkryss 2.

Det står två olika tävlingsdatum i tidningen. Det som gäller som sista datum att skicka in är 14/4.

I kryss nr 31 (Vet du vad) har det blivit tokigt med de grå rutorna och därför gäller svaret på fråga 6 som tävlingsord.

Mästarkryss 2/2022

I Jerrys tankenötter (sida 21) saknas det en nyckel under bilden till ett trebokstavsord. Där skulle det stå GREKÖ.
De flesta lösare har väl redan märkt det, men svaret i Dubbelkryss (sidan 32blir bara författarens efternamn. Någon titel får inte plats.

Krypto för alla 1/2022   

Tyvärr saknas det kryptosifforr på sid 8, 27 och 29 i tidningen. Här finns korrekta sidor - pdf sid 8, pdf sid 27 och pdf sid 29. Vi ber om ursäkt för felet. 

Lätta Kryss 3/2022   

På sidan 34 står det fel tävlingsdatum. Det ska vara 7/4 som gäller som sista tävlingsdag, precis som det står på omslaget.

Buslätta 2 & 3/2022

Tyvärr har tävlingsnumren blivit delvis fel i dessa två tidningar, vi ber om ursäkt!  

Alla tävlingsnummer stämmer utom:

Krisskrosset på sidan 12 ska ha tävlingsnummer 9

Kryptot på sidan 13 ska ha tävlingsnummer 10

Sökordet på sidan 16 ska ha tävlingsnummer 12

Lätt och lagom 3/2022

I Månadens kryss (nr 1) påstås det att 2022 är ett skottår, vilket naturligtvis inte stämmer. Först 2024 blir det tal om 366 dagar i kalendern.

Kryssa Mera Medium 1/2022   

Sidan 13 - Krysset saknar de blå tävlingsrutorna och därmed utgår krysset ur tävlingen. Vi ber om ursäkt för att det har blivit fel.

Nybörjarkryss 3/2022   

I kryss nr 4 (Mello-stjärnor) har det blivit en extra grå tävlingsruta, den sista i ordet vilket gör tävlingsordet förvirrande. Vi godkänner både tävlingsord både med och utan den bokstaven.

I kryss nr 33 (Roliga kryptot) saknas det ett givet hjälpord. Det borde ha varit ordet MÖBEL med siffrorna 1-5,  alltså M=1, Ö=2, B=3 osv.

Bra Korsord 3/2022   

I ”Neils nöje” på sidan 13 står det ”Diskug” som nyckel två rader nedanför bilden. Där ska stå ”Diskuteras”.

I ”Nyfiken på” (sidan 15) har en nyckel blivit fel. Till vänster, mellan femman och sjuan, finns nyckeln ”Ligger i Tyskland”, den borde ha ändrats till ”Franskt fotbollsfäste”.

Mästarkryss 1/2022

Nere till vänster i ”Åsas rosa” (sidan 6) har halva nyckeln fallit bort. Fyra rader in, sex rader upp står det nu för lodrätt svar ”Mindre”. Den korrekta nyckeln är ”Mindre  mysig”.

Lycko-Kryss 1/2022   

Sidan 10 Till nyckeln ”Sätts i Lund”, som ligger till höger om de gula bildordet, saknas nyckeln till det horisontella ordet. Nyckeln ska vara: ”För dess skull gör vi något extra”.

I samma kryss längst ner till vänster i nyckeln ”Mjuk” saknas en nyckel till det horisontella ordet. Nyckeln ska vara ”Agera".

Vi ber så mycket om ursäkt för att samma typ av fel dykt upp två gånger i samma kryss.

Krysset 1/2022   

Sidan 23 - tävling 15, I Stora korsordet har dessvärre de blåa rutorna fallit bort. Vi beklagar så klart detta och tävlingen utgår därför vad gäller tävlingsord. Däremot går det självklart fortfarande att tävla med hela inslaget, se information på sidan 2 i tidningen.
I samma inslag har det även smugit sig in ett stavfel i nyckeln till vågrätt 47. Den korrekta nyckeln är: "Är lygens".

Sidan 28 - tävling 19, En triss med tema - har en nyckel blivit fel. I den femte kolumnen från vänster står det ”AKTIONEN” till ett lodrätt ord på sex bokstäver. Den nyckeln ska istället vara ”Den går i cirklar”. Vi beklagar felet.

Lätta Kryss 1/2022   

I kryss nr 7 (Trampat) har det letat sig in två extra grå tävlingsrutor som inte borde ha varit med för att få ett riktigt ord. De två rutorna är de som ingår i två av bildorden. Vi godkänner tävlingsorden både med och utan de två extra grårutorna.

I kryss nr 27 (Pusselkross) saknas en grå tävlingsruta för att få ihop ett riktigt ord. Bokstaven "L" skulle ha varit med som bokstav tre i ordet, och vi godkänner tävlingssvar både med och utan bokstaven.