Kryssa Mera Svår

Kryssa Mera Svår innehåller ett urval ur Tankesports populäraste och klurigaste titlar. I denna hittar du svåra kryss från varumärkena ”Krysset”, ”Lycko-Kryss” samt ”Krysset Special”.
Svårighetsgrad: 3–4 pennor
Utkommer med 6 nr/år

Tävla

Fyll i dina svar och din adress.