Kryssa Mera Medium

Kryssa Mera Medium innehåller ett urval ur Tankesports populäraste och mest folkkära titlar. I denna hittar du medelsvåra kryss från varumärkena Tävla och Vinn, Sveriges Stora samt Sverige-Krysset.

Svårighetsgrad: 3 pennor
Utkommer med 6 nummer/år

Tävla