Rättelser

Ibland – men inte ofta – har tryckfelsnisse varit framme. Här hittar du rättelser om något blivit fel i någon av våra tidningar.

Tävla & Vinn 3/2021

Tyvärr har ett litet fel smugit sig in i inslaget Geniknölen på sidan 12. Den sista bokstaven i den kända sommarpsalmen ska vara ett S (inte ett N som den korrekta lösningen i nuläget ger). Vi beklagar misstaget!

Buslätta 1-4/2021

Tyvärr har fel Tectonics-lösningar till sidorna 8 kommit in i tidningarna, vi beklagar detta. Här är de rätta nr 1, nr 2, nr 3 och nr 4.

Kryssa Mera Medium 1/2021

Sid 14 – Fotona har hamnat fel, de ska byta plats med varandra. Vi beklagar vårt misstag.

Bra Korsord 2/2021

I Författaren (kryss 26, sidan 29) har det blivit onödigt svårt. Nyckeln FRANSK ARTIKEL borde ha bytts ut till BESTÄMMER TID.

Kors & Tvärs Extra 1/2021

I sökordet om Stina Nilsson på sidan 3 har några ord fallit bort ut ordlistan och har därför plockat bort tävling nr 1 ur tidningen. Vi beklagar detta.

Lätta Kryss 2/2021

I KA/LL-snoken (nr 4) saknas det en gråruta (som ska bli ett L).

I Pusselkross (nr 26) har en av grårutorna, det andra i ordet, fallit bort. Den bokstaven ska vara ett U.

Krysset Varsågoda (nr 11) var dessvärre med i ett av numren redan 2020. Därför bjuder vi på ett extrakryss här som du kan öppna och skriva ut genom att klicka på den här länken.

Här hittar du lösningen.

Krysset Favoriter 1/2021

Sidan 3 – Lösningen till nyckeln ”De fattar odontologen” har tappat bokstaven D. Skriv in TANVALEN,så kan du lösa krysset och också tävla med det.

Sidan 16-17 – Tyvärr har det blivit fel i tävlingsordet, varför tävlingen utgår. Vi beklagar att det har blivit fel.

Mästarkryss 1/2021

Profilen (nr 10)
Det saknas ett par nycklar under pilarna i krysset. Till OIL skulle nyckeln MED LUNDIN funnits, till TELL skulle nyckeln ÄPPELKOPPLAS funnits och till ROLF skulle nyckeln ERNST funnits. Dessutom saknas nyckeln LAGRAS till GREVE och en stoppnyckel mellan GREVE och TUB. Där skulle nyckeln RÖR ha funnits.

Krysset 1/2021

I Kunskapskedjan på sid 21 finns två möjliga lösningar till nyckeln “Är inte knapp” (översta raden i krysset). Vi godkänner båda svaren.

Kryssa Mera Lätt 6/2020

Sidan 10 – Tyvärr har de blå rutorna fallit bort i Sifferpusslet, varför tävlingen utgår. Vi ber om ursäkt för att det blivit fel.

Sveriges Stora Vinterkryss 1/2021

Sidan 13 – Tyvärr har de blå tävlingsrutorna fallit bort. Det betyder att det tävlingsinslaget utgår. Vi beklagar felet.

Nybörjarkryss 1/2021

I krysset Vet du vad sid 30, kryss nr 31:
Tävlingsordet ORTAT kommer att godkännas som tävlingssvar

(Julens) Stora Kryss 4/2020

Sidan 58 – Det saknas siffror i de gula rutor som ska bilda tävlingsordet. Tävlingen måste därför utgå. Vi beklagar att det har blivit fel.

Sid 66 och 67 –  Här har tyvärr tävlingsnumren blivit felaktiga. På sidan 66 är det Tävling 11 och på sidan 67 Tävling 12. Vi ber om ursäkt för misstaget.

Krysset Favoriter 7/2020

Sidan 3 – Glada Galleriet

Den näst sista blå rutan ska flyttas ett steg till vänster. Vi kommer att godkänna både det korrekta och felaktiga tävlingsordet när vi drar vinnarna. Vi ber om ursäkt för vårt misstag.

Sveriges Stora Vinterkryss 8/2020

Sid 10 – Dessvärre har det smugit in ett fel och kryssets lösning har kommit med i tidningen och det innebär att det tävlingsinslaget utgår. Vi beklagar verkligen! Om du ändå vill lösa krysset så finns en pdf att hämta här.

Kryssa Mera Medel 6/2020

S 11 och s 98 Kriss Kross: Tyvärr går det inte att lösa Kriss Kross, det har blivit fel med rutorna. Tävlingarna utgår därmed.

S 44 Geniknölen. Tyvärr saknas de blå rutorna så tävlingen utgår. Vi beklagar att det blivit fel.

Lycko-Kryss 8/2020

Sidan 33  – Vi har tyvärr missat att lägga utlösningarna till Tectonic på sidan 7. Vi beklagar misstaget, de kan laddas ner här, här och här.

KIDS 4/2020

Sid 3 – Vi är ledsna för att det blivit fel i sökordet om hundar. Har du möjlighet att skriva ut finns en korrekt pdf här. Mejla annars din adress till red.knepochknap@tankesport.se så skickar vi sidan.

Nybörjarkryss 12/2020

I krysset Min bästa vän (nr 1) har det fallit bort en fråga uppe i det högra hörnet. Där skulle det stått:
Den finns som korthårig, strävhårig och långhårig.
Vilket land kommer denna hundras ursprungligen ifrån?

Lätta Kryss 12/2020

I Pusselkross (nr 26) saknas en gråruta, den tredje i bokstavsföljden, i tävlingsordet. Den bokstaven ska vara ett A.

Lycko-Kryss 7/2020

Sidan 28. Här saknas tyvärr det utlovade hjälpbokstäverna. Det ska vara:  13=U 4=K 15= A och 1=S. Vi beklagar misstaget.