Rättelser

Ibland – men inte ofta – har tryckfelsnisse varit framme. Här hittar du rättelser om något blivit fel i någon av våra tidningar.

Kors & Tvärs 5/2019

I sökordet om våren på sidan 10–11 har det smugit sig in ett “L” för mycket på tredje raden nedifrån. Det saknas även ett “C” i ordet “lövsprickning”. Tävling nummer 6 utgår därför ur detta nummer. Vi beklagar detta.

Krysset Favoriter 2/2019

Nyckeln ”Grekisk krigsgud” har blivit fel, det ska vara ”Romersk krigsgud”. Nyckel ligger på rad 8 uppifrån, femte kolumnen från vänster. Vi beklagar misstaget.

Krysset Special 1/2019

I det lätta kakurot på sidan 22 (tävling nr 13) har dessvärre de gråa rutorna fallit bort. Vi beklagar detta, och om du inte vill ha den extra utmaning som detta innebär kan du hitta inslaget inklusive gråa rutor här.

Sökord 2/2019

Sidan 4, sökord nr 3.

Ordet ÖGONTRÖST har tyvärr fallit bort i ordlistan.

Sidan 26, sökord nr 32

Ordet BORTRÖVAD har tyvärr fallit bort i ordlistan. Vi beklagar att detta blivit fel.

Lycko-Kryss 2/2019

Sid 4-5. Svaret på fråga 3, förnamnet felaktigt stavat i flätningen, vi kommer att godkänna tävlingsinslagen oavsett om det står J eller Y, det ger följaktligen att både LYA och LJA kommer att godkännas.

Sid 6, Tre i ett,  siffra 14 har två möjliga lösningar, vi beklagar. Båda varianterna kommer att godkännas.

Kors & Tvärs 3/2019

Sid 21 inslag 15 & 16

I duosökordet går det att utlösa ordet “Iran” tre gånger, vilket inte alls är meningen. Ett ord ska bara kunna läsas ut en gång och då kan det bli svårt att lösa sökordet om man väljer “Iran” på ett ställe där det inte var tänkt från början.  Vi plockar därför bort tävling 15 och 16 och beklagar misstaget.

Knep & Knåp 2/2019

Sid 23 inslag 16

Här är det lite svårt att se krisskrossrutorna när bakgrunden är vit, en tydligare sida finns här. Vi ber om ursäkt för att den extra klurigheten.

Krysset Favoriter 1/2019

Sidan 29 – En tävlingsruta har hamnat fel. Rätt sida hittar du här.

Sidan 32 – En rad med kryptosiffror har förskjutits åt höger. Rätt sida finns här.

Sidan 34 – Nr 22 saknas  och nr 24 är felplacerad i inslaget. Här hittar du korrekt placerade siffror.

Sveriges Stora Vinterkryss 1/2019

Dessvärre har det blivit fel tävlingsnummer på sidorna 20 och 21. Sökordet på sid 20 ska ha tävlingsnummer 19 och krysset BOLLKOLL ska ha tävlingsnummer 20. Vi beklagar att det har blivit galet.

Sökord 1/2019

Tävling 1, sidan 3

Tyvärr måste detta sökord utgå som tävling eftersom det blivit ett fel i sökordsmönstret. Vill du ändå lösa sökordet finns det en korrekt sida att ladda ner som en pdf här!

Tävling 13, sidan 11

Tyvärr har det smugit sig in ett fel i detta sökord, varför det måste utgå som tävling. Vi beklagar misstaget. Vill du ändå lösa sökordet finns det en korrekt sida att ladda ner som en pdf här!

Tävling 23, sidan 18

Det har tyvärr blivit fel i ordlistan, det ska var BILJETT och inget annat!

Vi beklagar detta.

Knep & Knåp 1/2019

Sidan 23 – Tyvärr har ordet BADSALT kommit med två gånger i inslaget. Om du trycker här kan du se var bägge orden ligger. Ordet SLÅ IN ligger felaktigt under 6 bokstäver. Vi ber om ursäkt för felen.

Knep & Knåp 13/2018

Sidan 44

Tyvärr saknas ett ord i ordlistan till sökordet om cyklar, “NAV”, vi beklagar detta.

Ritpussel Junior 16/2018

Tyvärr har det blivit fel i uppslaget på sid 36-37. Här finns en korrekt version att ladda ned, pdf.

Sveriges Stora Julkryss 7/2018

Sidan 32

Tyvärr saknas ett ord i ordlistan, “31 DAGAR”, vi beklagar detta.

Buslätta  12/2018

Sidan 30

Tyvärr har hjälporden fallit bort, vi beklagar detta. En korrekt pdf finns att skriva ut här.

39 kryss 6/2018

Tävling 4.

Det har blivit fel i tävlingsordet. Den andra bokstaven i ordet ska vara “k” och saknar blå ruta. Du kan ändå tävla med krysset. Vi beklagar felet.

Buslätta 11/2018

Sidan 10, Hitta Ordet.

Det har blivit fel i Hitta Ordet, så tävlingen måste tyvärr utgå. Vi beklagar misstaget. För dig som ändå vill lösa inslaget finns en korrekt pdf att ladda ner här.

Tävla & Vinn 11/2018

Det saknas några nycklar och nyckelpilar i Allt i ett på sidan 6. 

A4 – nyckeln för det lodräta ordet ska vara ÅSYFTA

D3 – nyckeln för det lodräta ordet ska vara FÖRHÄNGE

H5 – nyckeln för det lodräta ordet ska vara BORGENSMAN

Små pilar från kantnycklar saknas. En korrigerad version av inslaget finns här.

 Kors & Tvärs Extra 8/2018

Vinnarna som presenteras på sid 2 ska vara från Kors & Tvärs nr 1805.