Rättelser

Ibland – men inte ofta – har tryckfelsnisse varit framme. Här hittar du rättelser om något blivit fel i någon av våra tidningar.

39 kryss nr 4/2019

Tyvärr har den första blå rutan fallit bort i tävlingsordet i tävling 1 på sid 29. En korrekt sida finns här.

Kors & Tvärs nr 11/2019

Lösningarna till Tectonics saknas i tidningen men finns här.

Tävla & Vinn nr 8/2019

Sidan 10, Öarnas stad:  Lodrätt 32 saknas, en korrekt sida finns här.

Sökord nr 4/2019

Sidan 23, inslag 29 – Hallå, hallå!
Ordlistan har fallit bort vilket gör inslaget mer klurigt än det ska vara. Tävlingen utgår men vill du ändå lösa inslaget finns en korrekt sida här.

Lycko-Kryss nr 5/2019

Tre-i-ett sidan 6, tävling 3: Tyvärr har en kryptosiffra blivit fel, siffran 2 ska vara 15. En rätt version av sidan finns här.
Mästarkrysset sid 17, tävling 13: En nyckel saknas. Vågrätt 77 – Ackurat.

Sveriges Stora Semesterkryss nr 5/2019 (utgivningsdatum 23/7)

Bit för bit, sidan 4, tävling 2: Dessvärre har de blå tävlingsrutorna fallit bort och tävlingen utgår därmed.

Stora korsordet, sidan 26–27, tävling 25: Dessvärre har de blå rutorna hamnat lite fel, så de bildar inte ett riktigt ord denna gång. Du kan ändå tävla med inslaget, skriv bokstäverna från vänster till höger, uppifrån och ned.

Vi beklagar felen.

Sveriges Stora Semesterkryss nr 4/2019

Tyvärr har två inslag fått numreringen 26, den senare ska vara nr 27.

Krysset Special nr 2/2019

Nyckeln “Extra belöning” har dessvärre ramlat bort på sidan 21 i krysset “Gamla godingar”. Vi beklagar detta och tävling nr 11 utgår därför, men om du ändå vill lösa krysset kan du se var den saknade nyckeln ligger om du klickar här.

Krysset nr 7/2019

Det verkar tyvärr som att det letat sig in lite skräp i tryckpressen på några exemplar av det här numret, vilket gjort ett par nycklar osynliga på sid 28 och sid 44. Har du råkat få ett sådant ex hittar du dessa kryss som utskriftvänliga pdf:er här (sid 28-29) respektive här (sid 44-45).

Buslätta nr 7/2019

På sidan 5 har en nyckel blivit fel. Den ligger på översta raden, elva rutor från höger. Där ska stå ”Är Istanbul stad i”. Vi beklagar misstaget.

KORS & TVÄRS nr 9/2019

Sidan 21, tävling 15 och 16

I duosökordet kan man få ut ordet ÅROR två gånger och ordet ÄGG tre gånger. Vi kommer plocka bort tävlingarna ur tidningen eftersom det kan bli alltför svårlöst. Vi ber om ursäkt för misstaget.

Sökord nr 3/2019

Sidan 22, tävling 27

I ordlistan ska det stå ELÄNDIG och inte LÄNDIG. Vi ber om ursäkt för misstaget.

Kors & Tvärs Extra 4/2019

På sidan 20 saknas delvis ett ord i ordlistan, FRUGA. Vi beklagar misstaget.

Krysset Favoriter 3/2019

Krypto sidan 32, tävling 18

Det saknas siffror i några av kryptorutorna, varför tävlingen utgår. Vi beklagar misstaget. Om du ändå vill lösa kryptot har vi lagt upp en korrekt pdf här.

Sökord 3/2019

Sidan 4, tävling 2.

Tyvärr har det blivit en sammanskrivning i ordlistan. Det ska stå JAI ALAI på en rad, och JUDO på nästa rad. Vi ber om ursäkt för misstaget.

Lycko-Kryss 4/2019

Inslaget Tre-i-ett, sid 6: Där har bokstaven “I” fått dubbla siffror i kryptodelen, 2 och 15. Flera fel har upptäckts i numreringen, så tävlingen utgår, vi beklagar djupt.

Kryssraketen 1/2019

Sidan 66-67

Det har tyvärr blivit fel i sökordsmönstret, vilket gör att det inte går att lösa ut korrekt. Vi ber om ursäkt för misstaget.

Kors & Tvärs 5/2019

I sökordet om våren på sidan 10–11 har det smugit sig in ett “L” för mycket på tredje raden nedifrån. Det saknas även ett “C” i ordet “lövsprickning”. Tävling nummer 6 utgår därför ur detta nummer. Vi beklagar detta.

Krysset Favoriter 2/2019

Nyckeln ”Grekisk krigsgud” har blivit fel, det ska vara ”Romersk krigsgud”. Nyckel ligger på rad 8 uppifrån, femte kolumnen från vänster. Vi beklagar misstaget.

Krysset Special 1/2019

I det lätta kakurot på sidan 22 (tävling nr 13) har dessvärre de gråa rutorna fallit bort. Vi beklagar detta, och om du inte vill ha den extra utmaning som detta innebär kan du hitta inslaget inklusive gråa rutor här.

Sökord 2/2019

Sidan 4, sökord nr 3.

Ordet ÖGONTRÖST har tyvärr fallit bort i ordlistan.

Sidan 26, sökord nr 32

Ordet BORTRÖVAD har tyvärr fallit bort i ordlistan. Vi beklagar att detta blivit fel.

Lycko-Kryss 2/2019

Sid 4-5. Svaret på fråga 3, förnamnet felaktigt stavat i flätningen, vi kommer att godkänna tävlingsinslagen oavsett om det står J eller Y, det ger följaktligen att både LYA och LJA kommer att godkännas.

Sid 6, Tre i ett,  siffra 14 har två möjliga lösningar, vi beklagar. Båda varianterna kommer att godkännas.