Kändiskryss

Fullt med folkkära favoriter från både förr och nu. 56 sidor sprängfyllda med kryss och pussel om svenska och utländska kändisar.

Svårighetsgrad: 3 pennor

Utkommer med 4 nummer/år.

Tävla

Lösningar